Ένας ισχυρός εγκέφαλος που θα εκπαιδευτεί μέσω του διαλογισμού, μπορεί να παραμείνει υγιής στη μέση ηλικία.

Μετά από ένα πρόγραμμα διαλογισμού διάρκειας 18 μηνών, παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην προσοχή, αλλά και στις κοινωνικές ικανότητες και στη ρύθμιση των συναισθημάτων στα άτομα άνω των 65 ετών, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA Neurology.

Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, δεν εντοπίστηκε καμία σημαντική επίδραση του διαλογισμού στον όγκο και τη λειτουργία των εγκεφαλικών δομών που μελετήθηκαν, σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου, οπότε η δυνατότητα πρόληψης της άνοιας παραμένει ασαφής.

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα πρέπει να υποτιμηθούν τα θετικά ευρήματα της έρευνας: «Τα αποτελέσματά μας θεωρούνται σημαντικά, καθώς συμπεραίνουν ότι ο διαλογισμός φαίνεται ότι βελτιώνει την ευημερία των ηλικιωμένων ενηλίκων, προσφέροντας οφέλη στην προσοχή και τη ρύθμιση των συναισθημάτων» σημειώνει η δρ. Natalie Marchant.

Διαλογισμός για ευεξία 

Στην παρούσα μελέτη, η ερευνητική ομάδα Medit-Aging, αποτελούμενη από ερευνητές από το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικών Ερευνών (Inserm), το Πανεπιστήμιο της Καέν της Νορμανδίας, το University College του Λονδίνου, το Ερευνητικό Κέντρο Νευροεπιστημών της Λυών, το Πανεπιστήμιο της Λιέγης και το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, εξέτασε το πιθανό όφελος του διαλογισμού σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Στην κλινική δοκιμή Age-Well συμμετείχαν 136 υγιείς μεσήλικες συμμετέχοντες, οι οποίοι μελετήθηκαν αναφορικά με τον όγκο των ιστών και την αιμάτωση της νησίδας και του πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου στην περιοχή του εγκεφάλου. Επίσης, εξέτασαν συγκεκριμένες γνωστικές και κοινωνικο-συναισθηματικές παραμέτρους.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, ακολουθώντας διαφορετικές μορφές παρεμβάσεων και τα πιθανά τους οφέλη. Η πρώτη ομάδα ακολούθησε ένα πρόγραμμα διαλογισμού, η δεύτερη ομάδα (η ομάδα “ενεργού ελέγχου”) εκπαιδεύτηκε στην αγγλική γλώσσα και η τρίτη ομάδα (η ομάδα “παθητικού ελέγχου”) δεν ακολούθησε καμία παρέμβαση.

Έπειτα από 18 μήνες, δε διαπιστώθηκαν σημαντικές αλλαγές στον όγκο ή στην αιμάτωση του φλοιού ή της νησίδας στην ομάδα που ακολούθησε το διαλογισμό, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες.

«Το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκαν ανατομικές διαφορές μεταξύ αυτών των δύο ομάδων θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι ενώ ο διαλογισμός μπορεί να τροποποιήσει τον όγκο των νεότερων και πιο πλαστικών εγκεφάλων, 18 μήνες εκπαίδευσης με διαλογισμό δεν είναι αρκετοί για να τροποποιήσουν τις επιπτώσεις της γήρανσης. Επιπλέον, ενώ τα αποτελέσματα της μέτρησης του όγκου είναι αυστηρά αρνητικά, εκείνα της αιμάτωσης δείχνουν μια τάση υπέρ του διαλογισμού, που θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παρέμβασης ή/και με μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού» συμπεραίνει η επικεφαλής συγγραφέας δρ. Gaël Chételat.

Συνεπώς, η ερευνητική ομάδα θα συνεχίσει την παρακολούθηση των συμμετεχόντων για τέσσερα χρόνια, για να διερευνήσει πιθανές μακροπρόθεσμες επιδράσεις.

Αντίθετα όμως, πιο ουσιαστικές ήταν οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στις μετρήσεις συμπεριφοράς μεταξύ της ομάδας διαλογισμού και της ομάδας εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, καθώς βελτιώθηκαν παράμετροι που αφορούσαν την ευημερία και το αίσθημα της εκπλήρωσης, αλλά και τη διατήρηση της προσοχής και των κοινωνικο-συναισθηματικών ικανοτήτων.

 

ΠΗΓΗ: Ygeiamou

Προηγούμενο άρθροΚοιμηθήκατε καλά; Δείτε τα 5 πράγματα που κέρδισε ο οργανισμός σας
Επόμενο άρθροΉπια σύγχυση και παροδική δυσκολία μνήμης προκαλεί η εμμηνόπαυση